หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > โครงการสร้างเสริม คุณธรรม จริยธรรม แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการสร้างเสริม คุณธรรม จริยธรรม แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-08-19 14:32:46

โครงการสร้างเสริม คุณธรรม จริยธรรม แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

         31 กรกฎาคม 2563 แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสร้างเสริม คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระธรรมกิตติเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร บรรยายธรรมแก่นักศึกษา เพื่อใช้ไปหลักธรรมในการเรียน และใช้ชิวิตในอนาคต ณ ห้องประชุมนิภานภดล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม....pdf