หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ศึกษาดูงานโรงแรม ดุสิตธานี สวีท
นักศึกษาสาขาวิชการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ศึกษาดูงานโรงแรม ดุสิตธานี สวีท

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-10-05 13:43:12

นักศึกษาสาขาวิชการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ศึกษาดูงานโรงแรม ดุสิตธานี สวีท 

          วันที่ 27 - 28 กันยายน 2563 ดร.วีระ วีระโสภณ และอาจารย์บัว ศรีคช นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน และฝึกปฎิบัติงานแม่บ้าน ในรายวิชาการจัดการงานฝ่ายห้องพัก ณ โรงแรม ดุสิตธานี สวีท กรุงเทพ ซึ่งเป็นโรงแรมระดับมาตรฐาน 5 ดาว

อ่านเพิ่มเติม....pdf