หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แสดงยินดีนางอมรวดี กลิ่นจันทร์ เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แสดงยินดีนางอมรวดี กลิ่นจันทร์ เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-10-20 21:52:10

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แสดงยินดีนางอมรวดี กลิ่นจันทร์ เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี

          5 ตุลาคม 2563 รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ นางอมรวดี กลิ่นจันทร์ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี โดยมี ผศ.ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ดร.ปารณีย์ ศรีแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์ ดร.วีระ วีระโสภณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ ณ สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม....pdf