หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับโล่พระราชทานรางวัล นักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5”
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับโล่พระราชทานรางวัล นักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5”

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-12-12 10:04:08


อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับโล่พระราชทานรางวัล นักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5”

          เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์พระราชทานโล่นักวิจัยดีเด่น ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่ง นักวิจัยที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน จากผลงานวิจัยสาขาสังคมวิทยา : การพัฒนาสังคม โดยมีผลงานวิจัยที่โดดเด่นและงานวิจัยมุ่งเน้นด้านการพัฒนาคน พฤติกรรม ชุมชนท้องถิ่น สังคมฐานรากเพื่อค้นหาแนวทาง และปัจจัยเพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อให้สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นนั้นเป็นสำคัญ รวมถึงการพัฒนาประชาชนให้มีรายได้ในชุมชนลดความเหลื่อมล้ำพร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชาชนมีจิตสำนึกรักแหล่งท่องเที่ยว โดยสิ่งมุ่งเน้นคือการนำผลงานวิชาการเพื่อรับใช้สังคม อีกทั้งงานวิจัยสามารถนำไปสู่การพัฒนาร่วมกับงานบริการวิชาการลงสู่พื้นที่สร้างองค์ความรู้คู่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับประชาชน เช่นการถอดแบบ 1 ไร่ สองแสน ของศูนย์การเรียนรู้ วิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม บ้านสารภี สมุทรสงคราม และการสร้างรายได้เสริมเพิ่มรายได้หลักเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของชุมชนเมือง วัดประชาระบือธรรม กรุงเทพมหานคร รวมถึงการสร้างลวดลายผ้าซิ่นท้องถิ่นคำชะโนดรูปแบบใหม่เพื่อรักษาอัตลักษณ์คติชนวิทยาของคำชะโนด อำเภอบ้านดุง อุดรธานี สู่การจดสิทธิบัตรชุมชนให้ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม.......pdf