หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดอบรมนักศึกษาเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะภาษาอังกฤษ
แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดอบรมนักศึกษาเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะภาษาอังกฤษ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-08-19 14:07:38

แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดอบรมนักศึกษาเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะภาษาอังกฤษ

          วันที่ 1 -  2 สิงหาคม 2563 แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมเสริมความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษพื้นฐาน ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ ห้อง 3567 อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ่านเพิ่มเติม....pdf