หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวงานวิจัย > อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมยินดีและชื่นชมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้ารางวัลการแข่งขันประกวดโครงงานวิจัย ระดับอุดมศึกษา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมยินดีและชื่นชมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้ารางวัลการแข่งขันประกวดโครงงานวิจัย ระดับอุดมศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-05-13 10:14:04


อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมยินดีและชื่นชมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้ารางวัลการแข่งขันประกวดโครงงานวิจัย ระดับอุดมศึกษา

     วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 อาจารย์ภาชญา เชี่ยวชาญ หัวหน้าแขนงวิชา คณาจารย์ และนางสาวศุภากร ภวัง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าพบรศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในโอกาสนักศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และรางวัลเหรียญเงิน ของกลุ่มคอมพิวเตอร์ จากงานประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5  ที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยท่านอธิการบดีได้กล่าวให้โอวาท แสดงความยินดีและชื่นชมมอบ พร้อมมอบของระลึกให้กับนักศึกษาในครั้งนี้ด้วย

     สำหรับนางสาวศุภากร ภวัง ได้รับรางวัลในกลุ่มคอมพิวเตอร์  จากการส่งโครงงานวิจัยเข้าประกวดในหัวข้อเรื่องการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่องโยคะอาสนะ “The Development of Instructional Media by Augmented Reality on Asana Yoga” (AR Yoga Application) และสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท มาครอง

อ่านเพิ่มเติม....pdf