หน้าหลัก > ข่าว > > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
15 พฤศจิกายน 2562 10:18:37

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3

     8 พฤศจิกายน 2562  ผศ.ดร.บัวบุตรี ศิริวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมบุคลากร เพื่อมอบนโยบายและเตรียมความพร้อมในการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 ซึ่งการประชุมวิชาการฯในครั้งนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 นี้ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ่านเพิ่มเติม....pdf