หน้าหลัก > ข่าว > > สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดินหน้าผลักดันงานวิจัยนักศึกษาสู่เวทีนานาชาติ
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดินหน้าผลักดันงานวิจัยนักศึกษาสู่เวทีนานาชาติ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13 พฤษภาคม 2562 10:02:34


สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดินหน้าผลักดันงานวิจัยนักศึกษาสู่เวทีนานาชาติ

      7 พฤษภาคม 2562 คณาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์นำโดย อาจารย์ ดร.กมลวรรณ อยู่วัฒนะ หัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์ชื่นชีวิน ยิ้มเฟือง และอาจารย์สุรศักดิ์ มีบัว นำนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์เข้าขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ให้การสนับสนุนในการเดินทางเพื่อไปนำเสนอบทความทางวิชาการตามโครงการผลักดันผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในงานสัมนาวิชาการระดับนานาชาติ Taipei, Taiwan, Conference of 645th ICSSE -2019 ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 26 - 29 พฤษภาคม 2562 ตามนโยบายมหาวิทยาลัย จำนวน 7 บทความ จากนักศึกษา 7 คน ได้แก่ นายกฤติกานต์ แก้วมา นางสาวกรรณิการ์ เกตุรัตน์ นางสาวสมฤดี แก้วขาว นางสาวช่อเอื้อง วงษ์แก้ว นางสาวณัฎฐา โอภาสธนธร นางสาวกาญจนา พุทธโอวาท และนายชยนันท์ โนรี โดยท่านคณบดีได้กล่าวให้โอวาทแสดงความยินดีและชื่นชมแก่คณาจารย์และนักศึกษาในครั้งนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม....pdf