หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-06-01 15:04:03

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภูสิทธ์  ภูคำชะโนด 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม (การจัดการพัฒนาสังคม)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในโอกาสได้ดำรงตำเเหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา