หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 10/2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 10/2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-11-02 11:40:35คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 10/2564

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 10/2564 ณ ห้องประชุมพรโสภิณ และผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) ซึ่งที่มีระเบียบวาระการประชุมเสนอที่ประชุมเพื่อทราบในเรื่อง แจ้งผลการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการต่างๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับหน่วยงาน แจ้งผู้กำกับตัวชี้วัด กพร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  รายงานยอดงบประมาณคงเหลือไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปิดยอดงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564) รวมถึงเรื่องการดำเนินงานความเสี่ยง 5 ด้านประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง