หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พี่อั๋น นายดนุภพ พันธ์เทียน ศิษย์เก่าสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ รุ่น 13
พี่อั๋น นายดนุภพ พันธ์เทียน ศิษย์เก่าสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ รุ่น 13

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-11-22 09:55:39พี่อั๋น นายดนุภพ พันธ์เทียน

ศิษย์เก่าสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ รุ่น 13

จบการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2563

ขณะนี้ประจำตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่ส่วนแผนและบริหาร

หน่วยงาน กรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ฝึกงานที่นี่ เมื่อปี พ.ศ.2563 และทำงานที่นี่ เมื่อ ปี พ.ศ.2564

สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1 Portfolio

รับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565

สมัครเรียน /รายละเอียดเพิ่มเติม : https://admission.ssru.ac.th/

www.hs.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

0 2160 1282 / 0 2160 1286