หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-09-03 15:24:03

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

ในการฝึกบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2565 (ซ้อมใหญ่) วันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2565 ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา