หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การฟังและการพูดสำคัญอย่างไรในยุคโควิด - 19”
ขอเชิญรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การฟังและการพูดสำคัญอย่างไรในยุคโควิด - 19”

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-09-13 17:41:29ขอเชิญรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การฟังและการพูดสำคัญอย่างไรในยุคโควิด - 19”

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การฟังและการพูดสำคัญอย่างไรในยุคโควิด - 19” วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2564 โดยวิทยากร อาจารย์บรรพต ฉายมุกดา ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร ฟังการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.