หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-08-15 21:57:40

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2566

เริ่มรับสมัคร 16 สิงหาคม 2565 - 30 กันยายน 2565

รับสมัครผ่านเว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 2160 1286

www.hs.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

ติดตามข่าวสารสาขาฯ : https://www.facebook.com/ssru.be

#ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา