หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร่วมประกวดสโลแกน/คำขวัญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร่วมประกวดสโลแกน/คำขวัญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
15 สิงหาคม 2565 22:05:18

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอเชิญน้องๆนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ร่วมประกวดสโลแกน/คำขวัญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภายใต้กรอบแนวคิด "สื่อถึงภาพลักษณ์ เอกลักษณ์ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  หรือการนำเทคโนโลยีใหม่มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของคณะ"

ชิงเงินรางวัลรวม 6,000 บาท

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 2,500 บาท  

รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 2,000  บาท 

รางวัลชมเชย  เงินรางวัล 1,500 บาท

ส่งประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม เวลา 12.00 น.

ลงทะเบียนร่วมการประกวด https://forms.gle/mXxS9b3AqvF3BZzF7