หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการเปิดโลกวรรณกรรม หัวข้อ "มิใช่เพียง 'ตัวอักษร' ในเรื่องสั้นไทย" สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการเปิดโลกวรรณกรรม หัวข้อ "มิใช่เพียง 'ตัวอักษร' ในเรื่องสั้นไทย" สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-09-08 18:01:46โครงการเปิดโลกวรรณกรรม หัวข้อ "มิใช่เพียง 'ตัวอักษร' ในเรื่องสั้นไทย" สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 อาจารย์วรุณญา อัจฉริยบดี จัดโครงการเปิดโลกวรรณกรรม หัวข้อ "มิใช่เพียง 'ตัวอักษร' ในเรื่องสั้นไทย" ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในรายวิชาวรรณกรรมปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วุฒินันท์ ชัยศรี อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากร

การฟังบรรยายในครั้งนี้ทำให้นักศึกษาเข้าใจลักษณะของเรื่องสั้น และทำความเข้าใจสังคมและการเมืองในเรื่องสั้นได้ นอกจากนี้ยังเป็นการจุดประกายให้นักศึกษาสนใจวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้นมากยิ่งขึ้น