หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เยี่ยมชมหน่วยบริการกองพัฒนานักศึกษา
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เยี่ยมชมหน่วยบริการกองพัฒนานักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2023-01-23 15:45:30

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เยี่ยมชมหน่วยบริการกองพัฒนานักศึกษา

วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ฝึกมวยไทย SSRU MUAY THAI ACADEMY จุด One Stop Service และห้องพยาบาล ซึ่งเปิดให้บริการนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เป็นวันแรกภายหลังการปรับปรุงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เจตน์สฤษฏิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พานำชมในครั้งนี้ ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา