หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมกำหนดการจัดงานสังสรรค์ปีใหม่ สุนันทาร่วมใจ 2566
ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมกำหนดการจัดงานสังสรรค์ปีใหม่ สุนันทาร่วมใจ 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13 มีนาคม 2566 11:49:30

ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมกำหนดการจัดงานสังสรรค์ปีใหม่ สุนันทาร่วมใจ 2566

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์พัชราพรรณ สุสมาวัตนะกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมหารือในการจัดทำคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสังสรรค์ปีใหม่ สุนันทาร่วมใจ 2566 (ร่าง) กำหนดการจัดงานสังสรรค์ปีใหม่ สุนันทาร่วมใจ 2566 และการพิจารณารูปแบบการจัดกิจกรรมงานสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ ชั้น 5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม