หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินคืนค่าลงเรียน
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินคืนค่าลงเรียน

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-09-13 17:49:06ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินคืนค่าลงเรียน

กรณี : นักศึกษารหัส 62 ชำระเกิน 500 บาท

โดยให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้าไปกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอรับเงินคืนตามลิงค์ที่แนบ

ตั้งแต่วันที่ 9 -20 สิงหาคม 2564

ตรวจสอบรายชื่อ :  https://1th.me/rWdxW

ลงทะเบียน : https://forms.gle/C2EiuwwULoVbvQck8

หลังจากนั้นจะทำเรื่องคืนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่นักษาผูกไว้กับบัตรประชาชนเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : Facebook fan page กองคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา https://1th.me/L3yEZ