หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมหารือแนวทางยกระดับด้านงานประชาสัมพันธ์ของคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมหารือแนวทางยกระดับด้านงานประชาสัมพันธ์ของคณะ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-11-14 10:39:51

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมหารือแนวทางยกระดับด้านงานประชาสัมพันธ์ของคณะ

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร รองคณบดีฝ่ายต่างๆร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และขยายช่องทางการประชาสัมพันธ์ของคณะ ขานรับแนวนโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมบุคลากรเพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1