หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-07-14 22:26:11สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

          วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการปฐมนิเทศนักศึกษา ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีอาจารย์ประจำสาขา และนักศึกษาใหม่และนักศึกษารุ่นพี่ เข้าร่วมในพิธีผ่านระบบออนไลน์