หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมบุคลากรฝ่ายบริการการศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมบุคลากรฝ่ายบริการการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-09-23 09:55:41คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมบุคลากรฝ่ายบริการการศึกษา

วันที่ 15 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม บุคลากรฝ่ายบริการการศึกษา เพื่อทบทวนผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และเตรียมความพร้อมกรอบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565