หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่หารือองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมผลักดันการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่หารือองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมผลักดันการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-10-27 15:17:41คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่หารือองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมผลักดันการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

          วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วีระ วีระโสภณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมหารือกับ นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เพื่อหารือแนวทางการร่วมดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาภาษาอังกฤษ ให้แก่โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต