หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมทบทวนแผนการปฏิบัติสู่ตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ฝ่ายบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมทบทวนแผนการปฏิบัติสู่ตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-09-23 09:47:51ฝ่ายบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมทบทวนแผนการปฏิบัติสู่ตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 ฝ่ายบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม บุคลากรฝ่ายบริการการศึกษา เพื่อทบทวนแผนการปฏิบัติสู่ตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมฝ่ายบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์