หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการทวนสอบข้อมูลก่อนการปรับปรุง โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ 6
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการทวนสอบข้อมูลก่อนการปรับปรุง โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ 6

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-10-27 15:18:47คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการทวนสอบข้อมูลก่อนการปรับปรุง โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ 6

วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นางอมรวดี กลิ่นจันทร์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายงานอาคารสถานที่ ให้การต้อนรับและนำคณะดำเนินการเข้าทวนสอบข้อมูล ตรวจวัดคุณภาพอากาศในอาคาร และตรวจวัดการใช้พลังงานในอาคาร ก่อนการปรับปรุง ในโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ 6 ซึ่งจัดขึ้นโดยการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ณ อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์