หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง " มีชีวิตแต่ไร้ตัวตน "
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง " มีชีวิตแต่ไร้ตัวตน "

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-10-21 11:19:31แขนงวิชาการจัดพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์
ในหัวข้อเรื่อง " มีชีวิตแต่ไร้ตัวตน "  
พบกับวิทยากร : คุณสิรินทร์  ก่อเกียรติ ( พี่เมย์ )
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564
เวลา 13.00-14.30 น.
ผ่านช่องทาง Google Meet
โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าที่เป็นโรคใกล้ตัวที่พบมากในปัจจุบัน