หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเรียนเชิญผู้บริหารและคณาจารย์คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศษสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทำเว็บไซต์ประจำตัว (Moodle) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ขอเรียนเชิญผู้บริหารและคณาจารย์คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศษสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทำเว็บไซต์ประจำตัว (Moodle) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-10-25 12:10:17ขอเรียนเชิญผู้บริหารและคณาจารย์คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศษสตร์ทุกท่าน
เข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทำเว็บไซต์ประจำตัว (Moodle) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น.
(เริ่มการอบรมเวลา 09.00 น.)
Link เข้าร่วม Google Meet
meet.google.com/bwe-bzph-kyz