หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมบุคลากรฝ่ายบริหารงานทั่วไป
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมบุคลากรฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-09-13 17:54:36คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมบุคลากรฝ่ายบริหารงานทั่วไป

          วันที่ 26 สิงหาคม 2564 อาจารย์ ดร.ปารณีย์ ศรีแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมบุคลากรฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ ห้องประชุมพรโสภิณ โดยมีนางอมรวดี กลิ่นจันทร์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี ร่วมการประชุม เพื่อร่วมมอบนโยบายและติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด และตรงตามกำหนดเวลาในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานในด้านต่างๆในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย