หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ถ่ายรูปเเสดงยินดีกับบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการซ้อมใหญ่
ถ่ายรูปเเสดงยินดีกับบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการซ้อมใหญ่

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-09-06 11:17:09

ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เเละนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ร่วมถ่ายรูปเเสดงยินดีกับบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการซ้อมใหญ่

ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565

ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฝ่ายประถม)

และลานกิจกรรม อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์