หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมงานงานแสดงมุทิตาจิต"คนดีศรีสุนันทา'2564" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมงานงานแสดงมุทิตาจิต"คนดีศรีสุนันทา'2564" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-10-19 19:56:21คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมงานงานแสดงมุทิตาจิต"คนดีศรีสุนันทา'2564" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมงาน "คนดีศรีสุนันทา'2564" เพื่อร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี ณ ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ และห้องรับรองสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา