หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาด

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-06-10 13:28:36

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาด

รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณคดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา ลงพื้นที่ บ้านคลองบางแค ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาด เมื่อวันที่ 25 -27 พฤษภาคม 2565 โดยจัดอบรมการแปรรูปเห็ดนางฟ้าภูฐาน ให้แก่ชาวบ้านในชุมชุม เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพ และการแปรรูปผลผลิตจากชุมชนสู่การจำหน่ายในรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ชาวบ้านในชุมชนมี่รายได้ต่อครัวเรือนที่สูงขึ้น สอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณแผ่นดินประจำปี พ.ศ. 2565