หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์ ลงพื้นที่สำรวจ จังหวัดปทุมธานี ภายใต้โครงการสำรวจข้อมูลและแปรค่าความสมบูรณ์ ของพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ (ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว) ประจำปี 2565
คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์ ลงพื้นที่สำรวจ จังหวัดปทุมธานี ภายใต้โครงการสำรวจข้อมูลและแปรค่าความสมบูรณ์ ของพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ (ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว) ประจำปี 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-08-14 23:03:02

คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์ ลงพื้นที่สำรวจ จังหวัดปทุมธานี ภายใต้โครงการสำรวจข้อมูลและแปรค่าความสมบูรณ์ ของพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ (ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว) ประจำปี 2565

วันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2565 คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ลงพื้นที่สำรวจ จังหวัดปทุมธานี ภายใต้โครงการสำรวจข้อมูลและแปรค่าความสมบูรณ์ ของพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ (ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว) ประจำปี 2565