หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-09-13 17:36:18คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นางอมรวดี กลิ่นจันทร์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรด้านงานประชาสัมพันธ์ของคณะฯ ได้เข้าร่วมการประชุมการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อรับนโยบายและแนวปฏิบัติการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารกับผู้รับบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในช่วงการปฏิบัติงานแบบ Work from home เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการให้มากที่สุด