หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม FHS Team ร่วมนำเสนอผลงานกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม FHS Team ร่วมนำเสนอผลงานกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-09-03 15:25:46

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม FHS Team ร่วมนำเสนอผลงานกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม FHS Team องค์ความรู้เรื่อง Microsoft Teams สำหรับการปฏิบัติงานสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานในกิจกรรมการนำเสนอผลงานของกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (community of practice) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งจัดโดยฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet