หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเเสดงความยินดี อาจารย์ณยศ กุลพานิช
ขอเเสดงความยินดี อาจารย์ณยศ กุลพานิช

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-08-02 14:39:38

ขอเเสดงความยินดี

อาจารย์ณยศ กุลพานิช

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ได้รับทุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม โครงการหน่วยขับเคลื่อน นวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ SIDUP-Isan-South ประจำพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อเศรษฐกิจฐานราก” จากโครงการ : นวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน จังหวัดระนอง

ข้อมูลจาก : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/ird.ssru/photos/a.787793177986583/4972221889543670/