หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ลงสำรวจพื้นที่ จ.ตาก ภายใต้โครงการสำรวจข้อมูลและแปรค่าความสมบูรณ์ ขอพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ (ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว) ประจำปี 2565
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ลงสำรวจพื้นที่ จ.ตาก ภายใต้โครงการสำรวจข้อมูลและแปรค่าความสมบูรณ์ ขอพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ (ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว) ประจำปี 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-09-06 14:10:22

สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ลงสำรวจพื้นที่ จ.ตาก ภายใต้โครงการสำรวจข้อมูลและแปรค่าความสมบูรณ์ ขอพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ (ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว) ประจำปี 2565

          วันที่ 3-4 สิงหาคม 2565 คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ตัวอย่าง ณ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ภายใต้โครงการสำรวจข้อมูลและแปรค่าความสมบูรณ์ ขอพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ (ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว) ประจำปี 2565