หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาภาษาไทย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาไทย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-08-02 14:41:34

สาขาวิชาภาษาไทย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ ในโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย และอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยทุกท่าน ให้โอวาทแนะแนวทางการฝึกประสบการณ์แก่นักศึกษา โดยมีอาจารย์กฤติกา ผลเกิด อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการได้ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและมอบเอกสารต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565