หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมงานเปิดตัวการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ Gen-Ed Releases 2023
ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมงานเปิดตัวการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ Gen-Ed Releases 2023

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
18 พฤษภาคม 2566 14:09:36

ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมงานเปิดตัวการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ Gen-Ed Releases 2023

วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2566 อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมงานเปิดตัวการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ Gen-Ed Releases 2023 จัดโดยสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (GE) ณ โรงละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์อังคณา สุขวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์พัชราพรรณ สุสมาวัตนะกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ผศ.ดร.จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณาจารย์ โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Gen-Ed and the Changing World” และ อาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน ผู้อำนวยการสำนัก GE แนะนำการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ “The Next Normal of Gen-Ed that Transforms Learning Journey by Introducing HyFlex X FlexSpace”