หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณาจารย์และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2
คณาจารย์และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
02 สิงหาคม 2565 14:43:40

คณาจารย์และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 คณาจารย์และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฐสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี พร้อมนโยบายร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฐสวนสุนันทา แก่คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)