หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-09-23 09:53:01คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564

          วันที่ 8 กันยายน 2564 อาจารย์ ดร.วีระ วีระโสภณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายการการนักศึกษา เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564 โดยมี อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อรับทราบผลปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 และแนวทางการดำเนินงานตามแผนฯในปีการศึกษา 2564