หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมหารือความร่วมมือทางด้านการวิจัยและบริการวิชาการร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยา มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมหารือความร่วมมือทางด้านการวิจัยและบริการวิชาการร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยา มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2023-01-24 11:06:41

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมหารือความร่วมมือทางด้านการวิจัยและบริการวิชาการร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยา มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565 อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมหารือความร่วมมือทางด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร.ศุภฤกษ์ บวรภิญโญ ผู้อำนวยการ และทีมงานศูนย์ฯ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.อังค์วรา เหลืองนภา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์ ดร.สุวิทย์ คงสงค์ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ และคณาจารย์สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ณ ห้องประชุมพรโสภิณ อาคาร 35 ชั้น 1