หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 พระนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อถวายความรู้แด่พระภิกษุสามเณร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 พระนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อถวายความรู้แด่พระภิกษุสามเณร

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-12-01 08:53:10

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 พระนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อถวายความรู้แด่พระภิกษุสามเณร

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 อาจารย์อังคณา สุขวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  พร้อมด้วย ผศ.ว่าที่ ร.ต. ดร.เกรียงไกร กองเส็ง หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน และบุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (GE) เข้าร่วมแนะแนวและชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน การลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา แก่พระนักศึกษา ในโครงการจัดการศึกษาเพื่อถวายความรู้แด่พระภิกษุสามเณร ณ วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) ถนนเจริญกรุง กทม.