หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักงานเขตบางคอแหลมมั่นใจศักยภาพนักศึกษา SDM คณะมนุษยศาสตร์ฯให้ร่วมทัพด่านหน้าลุยแก้โควิด-19
สำนักงานเขตบางคอแหลมมั่นใจศักยภาพนักศึกษา SDM คณะมนุษยศาสตร์ฯให้ร่วมทัพด่านหน้าลุยแก้โควิด-19

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-09-13 17:47:18สำนักงานเขตบางคอแหลมมั่นใจศักยภาพนักศึกษา SDM คณะมนุษยศาสตร์ฯให้ร่วมทัพด่านหน้าลุยแก้โควิด-19
            เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 นางสาว จุฑารัช วสุกาญจน์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตบางคอแหลม กล่าวในการประชุมติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่างสำนักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร กับอาจารย์ที่ปรึกษาฝึกงานสาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ว่า สำนักงานเขตมีความพึงพอใจในศักยภาพการเรียนรู้และทำงานของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯอย่างมาก และได้มอบหมายให้ช่วยงานสำนักงานเขตในภารกิจทึ่มีความสำคัญและเร่งด่วนในขณะนี้ คือการทำงานด้านคัดกรองข้อมูลประชาชนที่ร้องขอความข่วยเหลือเรื่องโรคโควิด-19 ตลอดจนการให้ไปช่วยงานการจัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19
“นักศึกษาทั้งสองคนที่คณะมนุษยศาสตร์ฯสวนสุนันทาส่งมาฝึกงานที่สำนักเขตบางคอแหลมนี้ถือว่า เรียนรู้งานได้เร็ว จนขณะนี้สามารถช่วยเหลือแบ่งเบางานเจ้าหน้าที่ที่เขตได้มาก ที่ผ่านมาก็มอบหมายให้ช่วยงานสารบรรณและงานด้านการสื่อสาร โดยช่วยงานรับโทรศัพท์ช่วยคัดกรองการร้องทุกข์เรื่องโควิดของชาวบ้าน และงานที่กำลังเริ่มใหม่คือ ศูนย์พักคอย ของผู้ที่เป็นกลุ่มรอส่งตัวต่อ ทางเขตก็จะส่งนักศึกษาสองคนนี้ไปช่วยงานนี้ด้วย แน่นอนว่าเป็นงานใหญ่สำหรับนักศึกษา แต่เราเชื่อมั่นว่า พวกเขาทำได้” รักษาการหัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักเขตบางคอแหลมกล่าว

ทั้งนี้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ไปฝึกงานที่สำนักงานเขตบางคอแหลมดังกล่าวคือ น.ส.ณัฐจิรา วงศ์มะเซาะ และ น.ส.ณิชารีย์ สุวัฒนประดิษฐ์ เป็นนักศึกษาของแขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม ซึ่งมี ว่าที่ ร้อยตรีหญิงเพ็ญนภา ปาละปิน เป็นหัวหน้าแขนงวิชา ซึ่งในปีการศึกษานี้ ทางหัวหน้าแขนงวิชาได้วางแผนและกำหนดมาตรฐานการฝึกงานหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาปีที่ 4 ไว้หลายด้าน ได้แก่ การแสดงสมรรถนะของนักศึกษาสวนสุนันทาให้หน่วยงานที่ไปฝึกงานได้ประจักษ์ ทั้งสมรรถนะด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยีร่วมสมัย และด้านการบริการช่วยเหลือสังคม ดังนั้น การที่นักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ฯได้รับการยอมรับจากสำนักงานเขตบางคอแหลมจึงสอดรับกับแนวทางการบริหารโปรแกรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ทางสาขา และทางคณะมนุษยศาสตร์ฯได้วางไว้