หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง "คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 กันยายน 2565
ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง "คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 กันยายน 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-09-12 09:48:49

ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง "คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 กันยายน 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3eB62qN