หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับการโอนเงินช่วยเหลือส่วนลดค่าเทอม 20% ผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ ให้ดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ธนาคารด้วยบัตรประชาชน
ขอให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับการโอนเงินช่วยเหลือส่วนลดค่าเทอม 20% ผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ ให้ดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ธนาคารด้วยบัตรประชาชน

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-10-27 15:10:57ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ที่ได้รับการโอนเงินช่วยเหลือส่วนลดค่าเทอม 20% ผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ ให้ดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ธนาคารด้วยบัตรประชาชน

เพื่อรับเงินช่วยเหลือส่วนลดค่าเทอมอีก 30%

*** เฉพาะนักศึกษาที่รับเงินช่วยเหลือผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ ที่ไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์ธนาคารด้วยเลข     

     บัตรประชาชน

*** นักศึกษาที่รับเงินช่วยเหลือผ่านบัญชีพร้อมเพย์ธนาคารอื่นๆไม่ต้องดำเนินการใดๆ

*** กำหนดการโอนเงินจะประกาศแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ตรวจสอบรายชื่อ : https://1th.me/1mCDU

ขั้นตอนการผูกบัญชีพร้อมเพย์ : https://1th.me/dSKzI