หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เปิดระบบจองวันถ่ายรูปชุดครุยเพื่อขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2564
เปิดระบบจองวันถ่ายรูปชุดครุยเพื่อขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-10-25 16:33:08คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ฝ่ายมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดระบบจองวันถ่ายรูปชุดครุยเพื่อขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2564 (เฉพาะ กทม.) ตั้งแต่วันที่ 6-27 ตุลาคม 2564

โทร. 0 2160 1308

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/multimedia.ssru/photos/a.412890838917376/1665308683675579/