หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
30 มีนาคม 2566 14:10:26

สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม - 30 มีนาคม 2566
รับสมัครผ่านเว็บไซต์ : https://admission.ssru.ac.th
รายละเอียดการรับสมัคร : https://hs.ssru.ac.th/th/news/view/newspr-002-18-10-2022
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
www.ssru.ac.th
www.hs.ssru.ac.th
http://www.geo.hs.ssru.ac.th/home

Facebook https://www.facebook.com/GEOGSSRU