หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมการพัฒนาสื่อความรู้ แบบรองรับตามความต้องการ (On Demand)
ขอเชิญคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมการพัฒนาสื่อความรู้ แบบรองรับตามความต้องการ (On Demand)

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-07-23 16:44:38ขอเชิญคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เข้าร่วมการอบรมการพัฒนาสื่อความรู้ แบบรองรับตามความต้องการ (On Demand)

อบรมออนไลน์ผ่าน Google meet

วิทยากร : ผศ.ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์

วันที่ 24 กรกฎาคม 2564

เวลา 8.30 - 17.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 08 0818 4262, 08 0522 4444