หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 (Quota) ประจำปีการศึกษา 2566
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 (Quota) ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
30 มีนาคม 2566 14:12:23

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 (Quota) ประจำปีการศึกษา 2566
เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม - 30 มีนาคม 2566
รับสมัครผ่านเว็บไซต์ : https://admission.ssru.ac.th
รายละเอียดการรับสมัคร : https://hs.ssru.ac.th/th/news/view/newspr-002-18-10-2022
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Facebook https://www.facebook.com/thai.major.ssru

www.ssru.ac.th
www.hs.ssru.ac.th