หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมร่วมกิจกรรมการเเข่งขัน ใน '' B.E. Unity NEWGEN ''
ขอเชิญนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมร่วมกิจกรรมการเเข่งขัน ใน '' B.E. Unity NEWGEN ''

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-08-31 18:08:30สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอเชิญนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เข้าร่วมร่วมกิจกรรมการเเข่งขัน ใน '' B.E. Unity NEWGEN ''

กิจกรรมการออกแบบ " Online for Business English Program "

**เงื่อนไขและข้อกำหนด

1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีขนาด 1920×1080 พิกเซล และมีอัตราส่วนภาพ 16:9

2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีลายน้ำ ตัวอักษร กราฟิก หรือสัญลักษณ์ใดๆ ที่แสดงความเป็นเจ้าของภาพอยู่บนภาพ โดยจัดส่งในรูปแบบไฟล์ JPEG, TIFF และ PNG เท่านั้น

3. ผลงานต้องมีคำว่า สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ภาษาไทย) หรือ Business English Program, Suan Sunandha Rajabhat University (ภาษาอังกฤษ) ทั้งนี้สามารถใช้อักษรย่อ ได้ เช่น Business English Program = B.E. และ Suan Sunandha Rajabhat University = SSRU

4. ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้มากที่สุดท่านละ 2 ผลงานเท่านั้น และสามารถรับรางวัลสูงสุดได้เพียง 1 รางวัล

5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องลิขสิทธิ์ภาพจากหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ รวมไปถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้ คณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ในทุกกรณี

6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยสมบูรณ์ และมีสิทธิ์นำผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกงานไปเผยแพร่ในทุกช่องทาง

7. คณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวดในครั้งนี้คือคณาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 7 ท่าน และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

8. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกท่านถือว่ารับทราบเงื่อนไขและข้อกำหนดของการประกวดอย่างครบถ้วนและพร้อมปฏิบัติตาม

ช่องทางการส่งผลงาน (ใช้ email มหาวิทยาลัย)

https://forms.gle/gjYpiXaWhauyZ8tNA